Firma Grupa Azoty Police Serwis spółka z o.o. działając w trosce o dobro klienta i stan środowiska naturalnego, dochowując jednocześnie najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania, który jest zgodny wymaganiami norm: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i PN-N-18001:2004. Przyjęła równocześnie do stosowania Politykę ZSZ.

Celem wdrożenia, a obecnie utrzymania i doskonalenia systemu jest dostarczanie klientom wyrobów i usług o ustalonej jakości w sposób planowany, zgodnie z ich oczekiwaniami, przy jednoczesnym poszanowaniu wymagań prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów i wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

System został zbudowany z trzech podstawowych elementów, tj. Systemu Zarządzania Jakością, Systemu Zarządzania Środowiskiem oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, które zostały są ze sobą zintegrowane i obecnie stanowią nierozerwalną całość. Dodatkowo został wzbogacony o wysoko specjalistyczne systemy, tj. Spawalniczy System Jakości oraz System Zakładowej Kontroli Produkcji, które są związane ze specyfiką działalności naszej firmy.

Obecnie Zintegrowany System Zarządzania obejmuje swym zakresem wszystkie obszary działalności firmy niezależnie od tego czy nasze usługi świadczone są na terenie organizacji, czy też w miejscu wskazanym przez klienta. W celu utrzymania oraz doskonalenia przyjętych standardów, Zintegrowany System Zarządzania podlega systematycznym, okresowym auditom. Realizowane są one w ramach auditów wewnętrznych, jak i auditów wykonywanych przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

WYDARZENIA

Platforma zakupowa

Nasze zakupy odbywać się będą przy użyciu elektronicznej platformy zakupowej. Dzięki temu otrzymają Państwo możliwość wygodnego i szybkiego odczytywania zapytań ofertowych, składania ofert handlowych, udziału w aukcjach elektronicznych, a także wszelkich innych dostępnych działań [...]

VIII Jarmark Jakubowy 2016

Serdecznie zapraszamy na VIII Jarmark Jakubowy, który odbędzie się w dniach 21-24 lipca br przy Katedrze św. Jakuba w Szczecinie.