UR – Systemy pomiarów i sterowania

W zakresie utrzymania ruchu przemysłowych systemów pomiarów i sterowania oferujemy:

  • Diagnostykę, kalibrację zaworów automatycznych wraz z osprzętem
  • Diagnostykę, wymianę czujników i przetworników pomiarowych
  • Diagnostykę, usuwanie usterek w systemach sterowania, analitycznych i ważących
  • Diagnostykę i wymianę elektrozaworów, reduktorów, sygnalizatorów itp.
  • Usuwanie usterek i konserwacje linii pakująco-paletyzujących
  • Dobór i kompletacja dostaw AKPiA
  • Montaż aparatury pomiarowo-regulacyjnej