Zespół Projektowego wykonuje dokumentacje techniczne w branży elektrycznej, teletechnicznej oraz AKPiA.

Zakres prowadzonych prac:

  • Realizacja projektów budowlanych,
  • Realizacja projektów wykonawczych,
  • Realizacja projektów powykonawczych,
  • Koncepcje komputeryzacji zakładów przemysłowych,
  • Preliminarze kosztów inwestycji,
  • Opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych,
  • Kosztorysy ofertowe, inwestorskie, przedmiary robót.

Specjalizujemy się w realizacji projektów branży elektrycznej AKPiA oraz teletechnicznej. Wykonujemy projekty wnętrzowych instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej. Projektujemy instalacje siłowe nn i Sn, stacje transformatorowe, układy sterowania i sygnalizacji.

Specjalizujemy się w układach automatyki węzłów cieplnych, klimatyzacji, systemów wagowych, automatyzacji procesów technologicznych oraz linii produkcyjnych. Wykonujemy projekty rozdzielni nn i Sn, sterowania i sygnalizacji urządzeń, napędów z wykorzystaniem przemienników częstotliwości i soft startów oraz rozbudowy, modernizacji i przebudowy rozdzielni. Projektujemy cyfrowe systemy automatyki z wykorzystaniem sterowników programowalnych PLC oraz systemy DCS i FSC. Realizujemy projekty instalacji teletechnicznych: kontroli dostępu, telewizji dozorowej, instalacji alarmowych. Opracowujemy projekty systemów przesyłu danych, komunikacji przemysłowej kablowej oraz transmisji bezprzewodowej.

Kwalifikacje i uprawnienia

Zespół Projektowy dysponuje dwoma projektantami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiada specjalistów d/s kosztorysowania w zakresie w/w branż.