Wykonujemy „pod klucz” instalacje technologiczne w przemyśle:

 • chemicznym,
 • petrochemicznym,
 • energetycznym,
 • oraz w szeroko rozumianej dziedzinie ochrony środowiska.

Dla naszych inwestorów wykonaliśmy i uruchomiliśmy między innymi:

  1. Instalację gazową wraz z palnikami do suszenia nawozów.
  2. Instalację 32,5% roztworu mocznika DISTARPOL.
  3. Instalację siarczanu amonu w zakresie:

 • instalacji przygotowania kwasu siarkowego do produkcji siarczanu amonu,
 • instalacji produkcji siarczanu amonu.
 • 4. Instalację skolektorowania i oczyszczania gazów odlotowych z węzła rozkładu surowców tytanowych zgodnie z dokumentacją techniczną PROAT i MONSANTO.
  5. Instalację przygotowywania i załadunku roztworu mocznika.
  6. Inwestycję polegającą na wymianie rur katalitycznych Reformera 12B 301.

W ramach realizowanych inwestycji wykonujemy między innymi prace:

 • budowlane,
 • konstrukcyjne i antykorozyjne,
 • instalacyjne,
 • technologiczne,
 • izolacyjne,
 • branży elektrycznej i AKPiA.

WYDARZENIA