Wykonujemy prefabrykację i montaż wszelkich konstrukcji stalowych w warunkach warsztatowych i poligonowych. Wykonujemy usługi cięcia blach węglowych i stopowych.

Wykonujemy prefabrykację i montaż wszelkich konstrukcji stalowych w warunkach warsztatowych i poligonowych ze szczególnym uwzględnieniem wytwarzania i montażu, według posiadanych uprawnień UDT:

  • kotłów parowych i wodnych;
  • zbiorników bezciśnieniowych i stałych zbiorników ciśnieniowych;
  • zbiorników bezciśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o własnościach trujących lub żrących oraz materiałów ciekłych i palnych.

Wykonujemy usługi cięcia blach węglowych i stopowych na wypalance portalowej CNC, o powierzchni roboczej stołu 12 000 x 3000 mm, wyprodukowanej i zainstalowanej w 2008 roku.

Palenie wykonujemy palnikami gazowymi lub plazmowymi w zależności o wymaganych parametrów palenia i rodzaju materiału.

Do cięcia stali kształtowych, rur i innych elementów kształtowych, wykorzystujemy piły taśmowe CASTO i PEGAS o maksymalnym przekroju do 440 mm x 600 mm.

WYDARZENIA