Zespół dźwignicowców posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego na wytwarzanie w zakresie montażu, napraw i modernizacji: suwnic i żurawi; dźwigów i ciągników; podestów ruchomych.

Pracownicy serwisu sprawują nadzór nad pracami montażowymi i modernizacyjnymi urządzeń transportu bliskiego.

Grupa realizuje wszelkiego rodzaju prace serwisowe i konserwacyjne na urządzeniach dźwignicowych m.in.:

  • wciągniki łańcuchowe z napędem ręcznym o udźwigu od 0,5 do 12,5 tony;
  • wciągniki linowe z napędem elektrycznym o udźwigu od 0,5 do 12,5 tony;
  • suwnice z napędem ręcznym o udźwigu do 16 ton;
  • suwnice z napędem elektrycznym o udźwigu od 1,0 do 50,0 ton;
  • dźwigi osobowe, towarowe i towarowo-osobowe.

Zespół dźwignicowców wykonuje modernizacje układów zasilania i sterowania oraz ustrojów mechanicznych dostosowujące zainstalowane urządzenia do aktualnych potrzeb lub zmieniających się wymagań Dozoru Technicznego. Ponadto, dokonuje wszystkich czynności wymaganych przez warunki techniczne Dozoru Technicznego dla wyżej wspomnianych grup urządzeń dźwignicowych.

WYDARZENIA

Platforma zakupowa

Nasze zakupy odbywać się będą przy użyciu elektronicznej platformy zakupowej. Dzięki temu otrzymają Państwo możliwość wygodnego i szybkiego odczytywania zapytań ofertowych, składania ofert handlowych, udziału w aukcjach elektronicznych, a także wszelkich innych dostępnych działań [...]

VIII Jarmark Jakubowy 2016

Serdecznie zapraszamy na VIII Jarmark Jakubowy, który odbędzie się w dniach 21-24 lipca br przy Katedrze św. Jakuba w Szczecinie.