Grupa Azoty Police Serwis świadczy usługi utrzymania ruchu w zakresie branży automatycznej, elektroenergetycznej i mechanicznej w systemie jedno- i całodobowym. Zajmujemy się utrzymaniem ruchu urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w pełnym zakresie.

Wykonujemy przeglądy, konserwacje i sprawdzenia urządzeń pomiarowych, sterowania i elektroenergetycznych. Nasi pracownicy pomogą Państwu w poszukiwaniu rozwiązań w celu wyeliminowania zdarzeń awaryjnych w przyszłości.

UR – przemysłowe systemy pomiarów i sterowania

W zakresie utrzymania ruchu przemysłowych systemów pomiarów i sterowania oferujemy:

 • Diagnostykę, kalibrację zaworów automatycznych wraz z osprzętem
 • Diagnostykę, wymianę czujników i przetworników pomiarowych
 • Diagnostykę, usuwanie usterek w systemach sterowania, analitycznych i ważących
 • Diagnostykę i wymianę elektrozaworów, reduktorów, sygnalizatorów itp.
 • Usuwanie usterek i konserwacje linii pakująco-paletyzujących
 • Dobór i kompletacja dostaw AKPiA
 • Montaż aparatury pomiarowo-regulacyjnej

UR – usługi elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia

W zakresie utrzymania ruchu przemysłowych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia oferujemy przeglądy, konserwacje, pomiary i czynności przyłączeniowe dla:

 • Linie kablowe
 • Stacje transformatorowe
 • Napędy elektryczne
 • Zespoły prądotwórcze
 • Rozdzielnice i szafy sterujące
 • Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne
 • Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne
 • Instalacje grzewcze elektryczne
 • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

UR – serwis maszyn, urządzeń linii produkcyjnych i urządzeń okołoprodukcyjnych

W branży mechanicznej zajmujemy się przeglądami, konserwacją maszyn, urządzeń linii produkcyjnych oraz utrzymaniem ruchu urządzeń okołoprodukcyjnych w tym:

 • Turbiny parowe
 • Kompresory wirowe
 • Kompresory tłokowe
 • Pompy odśrodkowe
 • Pompy zębate;
 • Wentylatory osiowe i promieniowe
 • Dmuchawy
 • Młyny i bębny obrotowe;
 • Suszarnie i chłodnice wentylatorowe;
 • Sita i kruszarki;
 • Wirówki i mieszadła śmigłowe;
 • Przenośniki taśmowe