Zakres usług obejmuje prowadzenie diagnostyki drganiowej oraz wykorzystującej inne sygnały będące symptomami niesprawności.

Ocenę stanu dynamicznego maszyn opieramy na systematycznych pomiarach, analizie widm sygnałów czy trendowaniu mierzonych wartości. Diagnostyka umożliwia skupienie się na eliminacji konkretnych uszkodzeń lub niesprawności maszyn, umożliwia również planowanie i przygotowanie remontów pod kątem gospodarki częściami zamiennymi, czy pozwala na predykcję stanów awaryjnych urządzeń.

W zakresie diagnostyki maszyn, działania Wydziału obejmują ocenę stanu technicznego urządzeń w ruchu, bez ich demontażu czy wewnętrznej inspekcji. W tym celu przeprowadza się analizę sygnałów będących symptomami niesprawności, które są generowane przez maszyny tj. drgania, emisja akustyczna, parametry procesowe, termografia urządzeń i inne. Diagnostyka techniczna prowadzona przez Wydział umożliwia skupienie się na eliminacji konkretnych (wcześniej wykrytych) uszkodzeń czy niesprawności maszyn. Dodatkowo dzięki diagnostyce możliwe jest dokładne planowanie remontów oraz odpowiednia gospodarka częściami zamiennymi.

WYDARZENIA