Nasze Laboratorium Kontroli Technicznej jest uznanym laboratorium – nr uprawnień LB – 243/24 i Posiada Świadectwo Podwykonawcy Urzędu Dozoru Technicznego.

Świadczymy usługi badań nieniszczących NDT w zakresie:

  • badań wizualnych – VT
  • badań penetracyjnych – PT
  • badań magnetyczno-proszkowych – MT

Wykwalifikowany personel uprawniony jest do przeprowadzania badań:

  • badań nieniszczących w spawalnictwie,
  • metrologicznych,
  • pomiarów długości i kąta,
  • badania urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego oraz Transportowemu Dozorowi Technicznemu tj. zbiorniki, rurociągi technologiczne, konstrukcje stalowe, urządzenia transportu bliskiego, dźwignice, itp.

Posiadamy nadzorowany sprzęt kontrolno-pomiarowy oraz urządzenia do przeprowadzania badań nieniszczących w spawalnictwie. Laboratorium Kontroli Technicznej posiada również certyfikat kompetencji oraz uprawniony personel do przenoszenia oznaczeń materiałowych wyrobów hutniczych, wydany przez TÜV Rheinland.

WYDARZENIA