Projektowanie, wykonanie, obsługa oraz serwis układów pomiarowych w zakresie analityki procesowej gazów i cieczy, systemów monitoringu imisji i emisji i innych.

Projektowanie, wykonanie, obsługa oraz serwis układów pomiarowych w zakresie:

– analityki procesowej gazów i cieczy,
– systemów monitoringu imisji i emisji:

  • pomiary pH/REDOX i przewodności
  • pomiary zawartości jonów sodu, krzemionki, węgla całkowitego, fosforanów
  • pomiary stosunku N/C
  • układy analizy spektrometrycznej składu chemicznego gazów
  • tlenu w wodzie – przemysłowe pomiary zawartości tlenu w roztworach wodnych,
  • gęstości – przemysłowe pomiary gęstości roztworów, z kompensacją zmian temperatury oraz obecności zanieczyszczeń mechanicznych i gazów

– monitoringu i detekcji gazów,
– systemów monitoringu środowiska, emisji szkodliwych zanieczyszczeń, pomiarów prędkości i kierunku wiatru, pomiarów opadów deszczu, pomiarów wilgotności i temperatury.

WYDARZENIA

Platforma zakupowa

Nasze zakupy odbywać się będą przy użyciu elektronicznej platformy zakupowej. Dzięki temu otrzymają Państwo możliwość wygodnego i szybkiego odczytywania zapytań ofertowych, składania ofert handlowych, udziału w aukcjach elektronicznych, a także wszelkich innych dostępnych działań [...]

VIII Jarmark Jakubowy 2016

Serdecznie zapraszamy na VIII Jarmark Jakubowy, który odbędzie się w dniach 21-24 lipca br przy Katedrze św. Jakuba w Szczecinie.