Realizuje obsługę serwisową palników gazowych i olejowych wraz z infrastrukturą sterowania i programami wizualizacji procesów spalania.

Palniki zainstalowane na Wydziałach:

  • Nawozów PN1, PN2 i PN3 – suszenie nawozów;
  • Kwasu Siarkowego – rozgrzewanie pieców siarkowych;
  • Bieli Tytanowej – suszenie w procesach produkcji bieli.

Obsługa serwisowa obejmuje również stacje redukcji gazu pierwszego stopnia (wysokiego ciśnienia) i drugiego stopnia(średniego ciśnienia). W ramach przeglądów serwisowych wykonujemy codzienne kontrole instalacji gazowych, jak również naprawy lub wymianę uszkodzonych urządzeń lub armatury. Coroczne pomiary elektryczne kabli zasilających i sterujących są działaniami prewencyjnymi. Ponadto realizujemy, także poprzez podwykonawców, zadania optymalizacji spalania gazu i usprawnianie pracy palników.

Zakres prowadzonych przez nas prac rozszerza także serwisowanie palników spawalniczych:

  • sprawdzanie i wymiana składników sprzętu spawalniczego;
  • kontrole prewencyjne węży, manometrów i zespołów spawalniczych.

WYDARZENIA