Inspektor Ochrony Danych
Andrzej Rochewicz
iod@policeserwis.com