Poza realizacją działań biznesowych, Grupa Azoty Police Serwis wspiera społeczność lokalną, w szczególności pracowników spółki, ich rodzin, a także mieszkańców regionu polickiego.

Mając na względzie dobro społeczności lokalnej, nasza spółka podejmuje działania w zakresie: inwestycji na rzecz społeczności lokalnej, rozwiązywania problemów społecznych oraz pomocy charytatywnej na rzecz organizacji dobroczynnych, organizacji pozarządowych i instytucji pożytku publicznego.

Grupa Azoty Police Serwis podejmuje również działania na rzecz wspierania różnorodnych działań sportowych takich jak: edukacja sportowa, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, wspieranie klubów i stowarzyszeń sportowych.

Obecnie wspieramy takie kluby sportowe jak:

  • Husaria Szczecin
  • Uczniowski klub sportowy „Champion” Police
  • Klub Sportów Walki Police

WYDARZENIA