Wspieramy m.in. Dom Dziecka w Policach, Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach oraz Szczecińskie Hospicjum Dziecięce.

Poprzez akcję „końcówki groszy”, czyli potrącanie co miesiąc z wynagrodzenia pracowników dziesiątek groszy, składanie ich na wspólnym rachunku, z którego raz do roku przekazywana jest do budżetu ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, m.in. dla: Domu Dziecka w Policach, Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Policach oraz Szczecińskiego Hospicjum Dziecięcego.

WYDARZENIA