Dnia 17.04.2015 Grupę Azoty Z.Ch „Police” S.A. odwiedziła grupa 20 uczniów i opiekunów z Gimnazjum nr 3 w Policach. To kolejny etap współpracy z Grupa Azoty Police Serwis, w ramach podpisanego w 2014 roku porozumienia. Młodzież z I klasy o profilu technicznym miała okazję zobaczyć instalacje produkcyjne największego kompleksu przemysłowego na Pomorzu.

Po zapoznaniu z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie zakładów i wyposażeniu w sprzęt ochrony indywidualnej uczniowie udali się autokarem na sterownię amoniaku. Trasa przejazdu wiodła po drogach wewnętrznych, pośród pozostałych wytwórni. Pełniący rolę gospodarza Dyspozytor Z.Ch. „Police” Pan Wiesław Szachta udzielał wyczerpujących informacji na temat historii i teraźniejszości poszczególnych instalacji.

Dzięki przychylności kierownictwu Jednostki Biznesowej Nitro młodzież wysłuchała interesującej opowieści o specyfice tej wytwórni, o pracy i zadaniach realizowanych przez jej pracowników. Mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć również sale techniczne, do których dostęp na co dzień mają tylko wykwalifikowane służby techniczne. Kolejnym etapem wizyty było Centrum Logistyki i Zakupów. Tutaj gimnazjaliści obserwowali proces konfekcjonowania nawozów na w pełni zautomatyzowanej linii pakującej. Ostatni przystanek wycieczki stanowił port barkowy – miejsce rozładunku i załadunku surowców i produktów.

Zarówno opiekunowie, jak i sami uczniowie podkreślali, że cała wizyta była niezwykle ciekawym doświadczeniem, dała możliwość zobaczenia miejsc dostępnych na co dzień tylko pracownikom Grupy Azoty.

WYDARZENIA