W związku z zawarciem Generalnej Umowy Ubezpieczenia Zdrowotnego pomiędzy LMG Försäkrings AB S.A. z siedzibą w Sztokholmie a Grupą Azoty Police Serwis Sp. z o.o., z dniem 01 stycznia 2016 roku pracownicy Grupy Azoty Police Serwis sp. z o.o. mają możliwość przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego i korzystania z bogatego pakietu opieki medycznej oferowanej przez Grupę Lux Med.

WYDARZENIA