Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Zmiany w Zarządzie Grupy Azoty Police Serwis

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Police Serwis sp. z o.o. w dniu 3 lipca 2024 roku podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu Prezesa Pawła Strzelczyka. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu Grupy Azoty Police Serwis sp. z o.o. Pana Jarosława Czerwińskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu. Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu został powołany Pan Zdzisław Paweł Wojdyła.

05.07.2024
Grupa Azoty powołuje zespół ds. optymalizacji kosztowej w obszarze wynagrodzeń oraz analizy ZUZP i występuje o zawieszenie kosztochłonnych zapisów

W ramach działań zmierzających do podpisania długoterminowego porozumienia z instytucjami finansowymi, Zarząd Grupy Azoty podjął uchwałę o powołaniu zespołu ds. optymalizacji kosztowej w obszarze wynagrodzeń pracowników Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz analizy Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy. Jednocześnie Zarząd Grupy Azoty i Zarządy kluczowych spółek w Grupie Kapitałowej wystąpili do Zakładowych Organizacji Związkowych o zawieszenie wybranych kosztochłonnych postanowień ZUZP. Celem wskazanych działań jest wypracowanie jednolitych rozwiązań w całej Grupie Kapitałowej, aktualizacja zapisów ZUZP i dostosowanie niektórych rozwiązań do obecnej sytuacji finansowej.

26.06.2024
Zmiany w Zarządzie Grupy Azoty Police Serwis

W dniu 21 maja 2024 roku Pan Jerzy Amonowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Police Serwis sp. z o.o. W dniu 21 maja 2024 roku Pan Marcin Matias złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Police Serwis sp. z o.o.

22.05.2024
Wyniki finansowe Grupy Azoty za IV kwartał i 2023 rok

W 2023 roku Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 13 545 mln zł i wynik EBITDA w wysokości minus 1 366 mln zł, przy marży EBITDA minus 10,1%. Strata netto wyniosła 3,29 mld zł. W 2023 roku Grupa Azoty w znacząco wyższym zakresie niż w roku 2022 musiała korzystać z finansowania zewnętrznego tj. kredytów i faktoringu, zwiększając zadłużenie z tego tytułu o 2,8 mld zł z poziomu 7,1 mld zł na koniec 2022 roku do kwoty 9,9 mld zł według stanu na 31 grudnia 2023 roku.

29.04.2024
Nowy Zarząd Grupy Azoty S.A.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. powołała z dniem 20 marca br. Adama Leszkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A.

19.03.2024
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty S.A.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. podczas posiedzenia w dniu 19 lutego br. dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki.

19.02.2024
Wyszukiwarka