Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarząd Spółki

Proces zarządzania w Grupa Azoty Police Serwis Spółka z o.o., przebiega w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie posiadanych przez Spółkę zasobów, w tym doświadczenia i kompetencji pracowników, zdobytych uprawnień i certyfikatów oraz posiadanych specjalistycznych maszyn i urządzeń, w celu realizacji strategii Spółki.

W 2015 roku Spółka rozpoczęła transformację, przyjęła nowy model zarządzania – nastawiony na realizację długookresowej strategii zmierzającej do zmiany kultury organizacyjnej, dywersyfikację źródeł przychodów, profesjonalizację świadczonych usług i uzyskanie pozycji lidera na rynku usług mechanicznych, automatycznych oraz elektrycznych, w woj. zachodniopomorskim.

Istotnym aspektem działalności Spółki jest stała dbałość o bezpieczeństwo pracy naszych pracowników oraz troska o środowisko, w którym funkcjonujemy. Jesteśmy także firmą odpowiedzialną społecznie, co przejawia się w licznych inicjatywach skierowanych do lokalnej społeczności.

Mariusz Grab
Prezes Zarządu

Jerzy Amonowicz
Członek Zarządu

Marcin Matias
Członek Zarządu

Janusz Sobczak
p.o. Dyrektora Ekonomicznego

Katarzyna Pułkownik
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Zarządzania

Dominik Kubrak
Dyrektor Utrzymania Ruchu i Remontów

Piotr Skibniewski
Dyrektor Inwestycji i Kontraktów

Piotr Włodarczyk
Dyrektor Usług Specjalistycznych

Andrzej Łukasik
Szef Techniczny

Wyszukiwarka