Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Odpowiedzialny biznes
Odpowiedzialny biznes
Wsparcie ośrodków opiekuńczo-wychowawczychRozwiń

Ważnym elementem prowadzonej przez Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.  polityki społecznej jest przystąpienie do jednego z projektów realizowanych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu: „Pomagamy słabszym”.

Systematycznie włączamy się w pomoc polickim ośrodkom wychowawczym, domom dziecka i innym placówkom opiekuńczym a także pracownikom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji losowej oraz chorym dzieciom pracowników.

Od ponad dziesięciu lat przekazujemy comiesięcznie na ten cel końcówki groszy z kwot stanowiących wynagrodzenie pracownika, np. z wynagrodzenia 2 886, 80 złotych przekazywane jest 80 groszy. Wszystkie końcówki groszy raz w roku zostają zsumowane a zebraną kwotę przekazujemy na wybraną przez Komisję Socjalną placówkę.  Udział w akcji jest dobrowolny, pracownik, który wyrazi zgodę na uczestnictwo w projekcie wypełnia oświadczenie w Biurze Personalnym, które upoważnia do comiesięcznego potrącenia groszy.

Społeczna odpowiedzialność biznesu, to strategia, która zakłada dobrowolne uwzględnianie przez firmę interesów społecznych przy dążeniu do osiągania celów ekonomicznych, podejmowaniu decyzji i działań. To dbałość o zasady etyczne, prawa pracowników, prawa człowieka, otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

Nauka i biznes Rozwiń

Grupa Azoty Police Serwis wraz z Grupa Azoty Polyolefins, Grupa Azoty Police, podpisały 22 września 2020r. porozumienie z Akademią Morską w Szczecinie o współpracy w ramach rozwijania współpracy nauki z biznesem. Koncepcja współpracy nauki z biznesem zakłada prowadzenie rozwojowych projektów badawczych – obok krajowych i międzynarodowych programów. Podmioty te będą się starały reagować na lokalne potrzeby i społeczne oczekiwania, wypracowując wspólnie rozwiązania, podnoszące prestiż obu instytucji oraz regionu. Dla wszystkich stron, to początek oficjalnego partnerstwa, a jednocześnie kolejny krok na drodze rozwoju Grupy Azoty i uczelni, ale także całego regionu.

Obecnie współpracujemy z:

  • Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, Technikum Morskie i Politechniczne w Szczecinie, ul. Hoża 6;
  • Zespołem Szkól Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie, ul. Racibora 60;
  • Zespołem Szkół nr 4 im. Armii Krajowej, w Szczecinie, ul. Kusocińskiego 3

Jednym z najważniejszych wyzwań nowoczesnej gospodarki jest tworzenie partnerstw i podejmowanie współpracy międzysektorowej. Jej przykładem jest współdziałanie biznesu z uczelniami. Współpraca ze szkołami wyższymi, średnimi skupia się także na realizacji założonych celów rekrutacyjnych i wizerunkowych. Poprzez swoją obecność wizerunkową oraz zaangażowania w działania na uczelniach budujemy wśród studentów, uczniów i absolwentów szkół wyższych i średnich przywiązanie do marki Grupy Azoty

Program profilaktyki zdrowotnej dla pracownikówRozwiń

Prywatna opieka medyczna, to jeden z najważniejszych i najbardziej cenionych benefitów pracowniczych.  Pracownicy zyskują dostęp do kompleksowej opieki medycznej, m.in. konsultacji lekarzy wielu specjalności czy badań diagnostycznych w dogodnej lokalizacji.

Pracownicy Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o. mają możliwość przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego i korzystania z bogatego pakietu opieki medycznej oferowanej przez Grupę Lux Med., w związku z zawarciem Generalnej Umowy Ubezpieczenia Zdrowotnego pomiędzy LMG Försäkrings AB S.A. z siedzibą w Sztokholmie a Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o. z dniem 01 stycznia 2016r.

Istnieje również możliwość objęcia opieką medyczną bliskich pracowników, w tym rodziców, rodziców małżonka/małżonki lub partnera/partnerki korzystając z pakietów partnerskich i rodzinnych.

Wyszukiwarka