Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Odpowiedzialny biznes
Odpowiedzialny biznes

Poza realizacją działań biznesowych, Grupa Azoty Police Serwis wspiera społeczność lokalną, w szczególności pracowników spółki, ich rodzin, a także mieszkańców regionu polickiego.

Mając na względzie dobro społeczności lokalnej, nasza spółka podejmuje działania w zakresie: inwestycji na rzecz społeczności lokalnej, rozwiązywania problemów społecznych oraz pomocy charytatywnej na rzecz organizacji dobroczynnych, organizacji pozarządowych i instytucji pożytku publicznego.

Grupa Azoty Police Serwis podejmuje również działania na rzecz wspierania różnorodnych działań sportowych takich jak: edukacja sportowa, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, wspieranie klubów i stowarzyszeń sportowych.

SportRozwiń

Obecnie wspieramy takie kluby sportowe jak:

  • Husaria Szczecin,
  • Uczniowski klub sportowy „Champion” Police,
  • Klub Sportów Walki Police.
Wsparcie ośrodków opiekuńczo-wychowawczychRozwiń

Wspieramy m.in. Dom Dziecka w Policach, Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach oraz Szczecińskie Hospicjum Dziecięce.

Poprzez akcję „końcówki groszy”, czyli potrącanie co miesiąc z wynagrodzenia pracowników dziesiątek groszy, składanie ich na wspólnym rachunku, z którego raz do roku przekazywana jest do budżetu ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, m.in. dla: Domu Dziecka w Policach, Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Policach oraz Szczecińskiego Hospicjum Dziecięcego.

Współpraca z Gimnazjum nr 3 w PolicachRozwiń

Dnia 17.04.2015 Grupę Azoty Z.Ch „Police” S.A. odwiedziła grupa 20 uczniów i opiekunów z Gimnazjum nr 3 w Policach. To kolejny etap współpracy z Grupa Azoty Police Serwis, w ramach podpisanego w 2014 roku porozumienia. Młodzież z I klasy o profilu technicznym miała okazję zobaczyć instalacje produkcyjne największego kompleksu przemysłowego na Pomorzu.

Po zapoznaniu z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie zakładów i wyposażeniu w sprzęt ochrony indywidualnej uczniowie udali się autokarem na sterownię amoniaku. Trasa przejazdu wiodła po drogach wewnętrznych, pośród pozostałych wytwórni. Pełniący rolę gospodarza Dyspozytor Z.Ch. „Police” Pan Wiesław Szachta udzielał wyczerpujących informacji na temat historii i teraźniejszości poszczególnych instalacji.

Dzięki przychylności kierownictwu Jednostki Biznesowej Nitro młodzież wysłuchała interesującej opowieści o specyfice tej wytwórni, o pracy i zadaniach realizowanych przez jej pracowników. Mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć również sale techniczne, do których dostęp na co dzień mają tylko wykwalifikowane służby techniczne. Kolejnym etapem wizyty było Centrum Logistyki i Zakupów. Tutaj gimnazjaliści obserwowali proces konfekcjonowania nawozów na w pełni zautomatyzowanej linii pakującej. Ostatni przystanek wycieczki stanowił port barkowy – miejsce rozładunku i załadunku surowców i produktów.

Zarówno opiekunowie, jak i sami uczniowie podkreślali, że cała wizyta była niezwykle ciekawym doświadczeniem, dała możliwość zobaczenia miejsc dostępnych na co dzień tylko pracownikom Grupy Azoty.

Program profilaktyki zdrowotnej dla pracownikówRozwiń

W związku z zawarciem Generalnej Umowy Ubezpieczenia Zdrowotnego pomiędzy LMG Försäkrings AB S.A. z siedzibą w Sztokholmie a Grupą Azoty Police Serwis Sp. z o.o., z dniem 01 stycznia 2016 roku pracownicy Grupy Azoty Police Serwis sp. z o.o. mają możliwość przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego i korzystania z bogatego pakietu opieki medycznej oferowanej przez Grupę Lux Med.

Wyszukiwarka