Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty Polyolefins S.A. zawarła umowę dotyczącą kompleksowej usługi utrzymania ruchu z Grupą Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
20.09.2022
Grupa Azoty Polyolefins S.A. zawarła umowę dotyczącą kompleksowej usługi utrzymania ruchu z Grupą Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Przedmiotem Umowy jest kompleksowe utrzymanie ruchu fabryki budowanej w ramach projektu pn. „Polimery Police", tj. kompleksu petrochemicznego w Policach, składającego się z: Instalacji PDH, Instalacji PP, Terminalu Przeładunkowo - Magazynowego, Instalacji Pomocniczych oraz Infrastruktury Logistycznej PP wraz ze wszystkimi urządzeniami, infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu oraz wszelkimi innymi elementami koniecznymi do jego prawidłowej eksploatacji.

Umowa obejmuje usługi utrzymania ruchu w branży automatycznej, elektrycznej, mechanicznej i budowlanej, a do obowiązków wykonawcy będzie należało w szczególności wykonywanie przeglądów, konserwacji, napraw, usuwanie usterek i awarii.

Wykonawca będzie świadczył usługi w okresie do 60 miesięcy.

Polimery Police to nowo powstająca fabryka Grupy Azoty, obejmująca zespół instalacji do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu oraz instalacje do wytwarzania polipropylenu, o mocy produkcyjnej do 437 tys. ton rocznie. Obie kluczowe instalacje zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, umożliwiających wysoką elastyczność produkcji i możliwość wytwarzania szerokiej gamy różnych rodzajów polipropylenu. W zakres projektu wchodzi również gazoport w polickim porcie Grupy Azoty - nowy terminal przeładunkowy i magazynowy zapewniający m.in. możliwość pozyskiwania drogą morską niezbędnych do produkcji surowców - propanu i etylenu.

Postęp rzeczowy w realizacji projektu Polimery Police na koniec sierpnia 2022 wyniósł już ponad 96 proc.

Wyszukiwarka