Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zmiany w Zarządzie Grupy Azoty Police Serwis
05.07.2024
Zmiany w Zarządzie Grupy Azoty Police Serwis

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Police Serwis sp. z o.o. w dniu 3 lipca 2024 roku podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu Prezesa Pawła Strzelczyka. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu Grupy Azoty Police Serwis sp. z o.o. Pana Jarosława Czerwińskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu. Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu został powołany Pan Zdzisław Paweł Wojdyła.

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie odwołania oraz powołania Członków Zarządu Grupy Azoty Police Serwis sp. z o.o. weszły w życie z chwilą podjęcia.

Obecny skład Zarządu Grupy Azoty Police Serwis sp. z o.o.:

Jarosław Czerwiński - Prezes Zarządu
Zdzisław Paweł Wojdyła - Wiceprezes Zarządu

Wyszukiwarka